ObjednajObjednaj

HACCP Manuál pre reštaurácie a bufety

Naša HACCP Príručka

Naša HACCP Príručka

 • Univerzálne riešenie pre spracovanie dokumentácie správnej hygienickej praxe (podľa pravidiel HACCP)
 • Ako jediná na Slovensku je certifikovaná Úradom verejného zdravotníctva ako príručka HACCP pre zariadenia spoločného stravovania
 • Je najlacnejším a najrýchlejším riešením pre tvorbu HACCP dokumentácie v podmienkach Vašej prevádzky
 • Vám ponúka možnosť jednoduchého vypracovania HACCP bez zbytočných komplikácií prispôsobené Vašej prevádzke
 • Vďaka aktualizáciám je vždy v súlade so slovenskou aj európskou legislatívou

Čo ponúkame?

 • Príručku správnej hygienickej praxe pre zariadenia spoločného stravovania a rýchleho občerstvenia
 • Online verziu s možnosťou vypĺňania záznamov z prevádzky cez internet
 • Konzultácie a novinky z oblasti

Online príručka

 • K príručke získate plný prístup k elektronickej verzii Vašej dokumentácie až na 1 rok zdarma
 • Umožní Vám vypĺňať a ukladať záznamové hárky z prevádzky pohodlne cez internetový prehliadač
 • Sprístupní okamžitú tlač Príručky, jej jednotlivých kapitol, či vybraných príloh
 • Poskytuje prehľad zmien a archív dokumentov Vašej prevádzky, všetko pohodlne a bezpečne

Pripravujeme pre Vás

 • Príručku správnej hygienickej praxe pre prvovýrobcov, vrátane jej online verzie
 • Mobilnú aplikáciu pre zaznamenávanie údajov z prevádzky priamo cez telefón alebo tablet
 • Nový eshop so všetkým, čo môžete potrebovať.

Príručka správnej hygienickej praxe

Ponúkame Vám Príručku správnej hygienickej praxe, ktorá obsahuje univerzálne vypracovaný systém HACCP pre všetky typy prevádzok spoločného stravovania.

Úrad verejného zdravotníctva SR certifikoval Príručku už v roku 2007 a dodnes zostáva jediným schváleným dokumentom.

Príručka známa aj ako „modrá knižka“ je akceptovaná  všetkými kontrolnými orgánmi a obsahuje všetky potrebné formuláre a informácie o zavedení  správnej hygienickej a výrobnej praxe.

Pomohli sme viac ako 1000 spokojným klientom a príručka upravuje pravidlávo viac ako 1500 prevádzkach. 
Príručku si môžete objednať telefonicky alebo online. 
Kontaktujte nás pre viac informácií!

Novinky

 • Zákon č. 302/2019 Z. z. o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 74/2020 Z. z. a zákona...

  viac
 • Je schvalený nový zákon č. 79/2015 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  Stravovacie zariadenia musia plniť povinnosti pôvodcu odpadu,...

  viac
 • V termíne od 5. 12. do 15. 12. 2014 sa konali vianočné trhy v územnej pôsobnosti 26 regionálnych úradov verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Slovenskej...

  viac
 • Podľa čl. 10 písm. p) nariadenia EP a Rady č. 1069/2009 je kuchynský odpad zo ZSS zaradený do 3. kategórie.

  Nakladanie s odpadom kategórie 3 na...

  viac
 • Povinnosti pre prevádzkovateľa zariadenia spoločného stravovania (ZSS) pri nakladaní s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom...

  viac
 • Pre klientov, ktorí podávajú sushi vo svojich prevádzkach máme zopár informácií:
  Na prípravu sushi sa odporúča použiť produkty rybolovu, ktoré sú na...

  viac
 • Od 21. do 24.8. nás nájdete v stánku predaja z dvora v pavilóne M2 a návštevníci získajú špeciálnu výstavnú zľavu 10percent

  viac
 • Mnohí naši zákazníci nás oslovili s otázkami ohľadom zmien, ktoré zavádza pre prevádzkovateľov reštauračných zariadení zákon č. 119/2010 Z.z....

  viac
 • Každé reštauračné zariadenia, vrátane rýchleho občerstvenia, sa dennodenne stýka s problémom vzniku odpadov. Slovenská legislatíva v prípade...

  viac
 • Po niekoľkých mesiacoch „testovacej prevádzky“ sa na základe výhradnej licencie stala vlastníkom autorských práv k Príručke správnej hygienickej praxe...

  viac

 

 

Použitie príručky

1)

Na začiatku sa oboznámite so základnými pojmami a princípmi HACCP.

3)

Stanovíte si v prevádzke Váš HACCP tím, alebo zodpovedného zamestnanca, podľa veľkosti Vašej prevádzky.
Určíte povinnosti pracovníkov a vytvoríte si vlastnú organizačnú schému.

5)

Zostavíte si analýzu nebezpečenstva a určite CCP pre skupiny svojich pokrmov.

7)

Pomocou formulárov vytvoríte plán kontrolných opatrení a verifikácie a zostavíte školenie
pracovníkov a sanitačný program.

2)

Vyplníte prvé formuláre, ktoré určujú charakter Vašej prevádzky.

4)

Podľa typu jedál, ktoré vo Vašej prevádzke pripravujete, alebo plánujete pripravovať, si
vyberiete zodpovedajúce opisy pokrmov a prúdové diagramy.

6)

V príručke nájdete všetky dokumenty potrebné na evidenciu, návod na vypracovanie
schématického nákresu prevádzky a značky pre soznačenie pracovných plôch.

8)

Váš vlastný systém je pripravený a môžete ho okamžite začať používať.

7 princípov HACCP

 • Vykonanie analýzy nebezpečenstva
 • Stanovenie kritických bodov
 • Stanovenie kritických limitov pre každý kritický bod
 • Stanovenie monitorovacích postupov
 • Stanovenie nápravných opatrení
 • Stanovenie verifikačných postupov
 • Určenie spôsobu vedenia dokumentácie

Otázky a odpovede

Zobraziť všetky / Skryť všetky

fold faq

Čo je príručka správnej hygienickej praxe?

Príručka správnej hygienickej  praxe HACCP je určená pre zariadenia spoločného stravovania vrátane rýchleho občerstvenia a je oficiálny dokument schválený Úradom verejného zdravotníctva SR.

fold faq

O 5 dní ma čaká kontrola z hygieny. Potrebujem rýchlo vypracovať dokumenty a hygienické postupy, čo mám urobiť?

Vyplňte objednávkový formulár a uhraďte poplatok pre každú Vašu prevádzku.
Prostredníctvom online formulára vyplňte informácie o Vašej prevádzke, základné kontaktné a fakturačné údaje.
Pri dokončení objednávky môžete zvoliť  aj expresnú dodávku a my Vašu príručku vyexpedujeme ďalší pracovný deň expresnou kuriérnou službou.

fold faq

Potreboval by som poradiť pri vyplnení Príručky. Na koho sa môžem obrátiť?

Kontaktujte nás prostredníctvom nášho kontaktného formulára, emailom alebo telefonicky a spoločne Vašu príručku vyplníme.V prípade špecifických odborných problémov konzultujeme osobne s MVDr. Martonom, autorom publikácie.

 

 

fold faq

V akej podobe príručku dostanem?

Po objednávke dostanete príručku v papierovej aj elektronickej forme vo formáte .pdf, ktoré môžete tlačiť pre potreby Vašej prevádzky.

Ak využijete našu ponuku, sprístupníme Vám klientskú zónu a akékoľvek zmeny môžete vykonať priamo na stránke. Nájdete v nej všetky dokumenty a formuláre online, ktoré môžete vypĺňať pohodlne cez webový formulár. Na stránke nájdete archív všetkých vyplnených formulárov, ktoré si môžete kedykoľvek vytlačiť, alebo nechať pravidelne zasielať na Vašu adresu.

fold faq

Otvorili sme sieť prevádzok rýchleho občerstvenia a potrebujeme zaviesť systém HACCP. Je táto príručka pre nás vhodná a stačí zakúpiť jedinú na všetky naše prevádzky?

Príručka je určená aj pre prevádzky rýchleho občerstvenia .

Je nutné zakúpiť Príručku pre každú prevádzku osobitne a v každej udržiavať vlastný režim hygienickej a výrobnej praxe.

fold faq

Čo je systém kritických bodov HACCP?

Systém HACCP vznikol na základe požiadaviek Amerického úradu pre kozmonautiku NASA v spoločnosti PillsburryCo. začiatkom roku 1959 pre zabezpečenie výroby potravín pre kozmonautov.

Tento systém možno efektívne využívať vo všetkých stupňoch potravinového reťazca – prvovýroba, potravinársky priemysel: výroba, manipulácia, preprava, skladovanie, predaj potravín, zariadenia spoločného stravovania.

Zavedenie systému zabezpečenia kontroly hygieny potravín SHP alebo HACCP je povinné.

Online príručka

 K príručke získate automaticky aj plný prístup k elektronickej verzii Vašej dokumentácie až na 1 rok zdarma. Umožní Vám vypĺňať a ukladať záznamy z prevádzky pohodlne cez internetový prehliadač. Online príručka obsahuje formuláre na vypĺňanie a tlač Vašej príručky, jej jednotlivých kapitol, či vybraných príloh. Navyše si môžete jednotlivé záznamy ukladať a dlhodobo evidovať. Samozrejmosťou je pre nás bezpečnosť Vašich dát a ich pravidelné zálohovanie.

Objednať
Príručka HACCP
Objednať
Online verzia pre existujúcich klientov
150€36€
Príručka HACCP pre 1 prevádzkuOn-line verzia príručky
Tlačená verzia + CDElektronické formuláre
Prístup k online príručke na 1 rokHistória zmien
Poradenstvo on-line
Poradenstvo on-line

Kontakt

Kontaktný formulár

Kontaktný formulár

Kontakt

RunIT s.r.o.
Vyšehradská 23
851 06 Bratislava
Tel: +421 905 592 762
kontakt@haccpmanual.sk