ObjednajObjednaj

Novinky

SUSHI reštaurácie a prevádzky

Pre klientov, ktorí podávajú sushi vo svojich prevádzkach máme zopár informácií:
Na prípravu sushi sa odporúča použiť produkty rybolovu, ktoré sú na trh dodávané v zmrazenom stave.
Každý prevádzkovateľ, ktorý pripravuje produkty sushi, musí postupovať podľa výrobných zásad správnej výrobnej praxe (HACCP).

Z hľadiska bezpečnosti a hygieny je pokiaľ sa jedná o sushi dôležité:
- zmrazené potraviny alebo polotovary rozmrazovať v chladničke, prípravovniach alebo rozmrazovači pri teplote do 4°C.
- hotové pokrmy studenej kuchyne možno pripravovať len z potravín vychladených na najviac 5°C, teplota pripravovaných pokrmov môže byť najviac 10°C.
- do pokrmov sa nesmú pridávať prísady, ktoré by mohli zapríčiniť ich mikrobiálnu kontamináciu
- ak sa produkty rybolovu tepelne spracúvajú je potrebné, aby teplota pri spracúvaní všetkých častí bola najmenej 70°C v jadre výrobku
- ochladenie ryže musí byť dosiahnuté do 90 min od prípravy
- hotové pokrmy sa musia podávať bezprostredne po ich tepelnom zhotovení najneskôr do 3 hodín.Chladené pokrmy sa vydávajú do 6 hodín od ich tepelného opracovania.

 • Zákon č. 302/2019 Z. z. o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 74/2020 Z. z. a zákona...

  viac
 • Je schvalený nový zákon č. 79/2015 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  Stravovacie zariadenia musia plniť povinnosti pôvodcu odpadu,...

  viac
 • V termíne od 5. 12. do 15. 12. 2014 sa konali vianočné trhy v územnej pôsobnosti 26 regionálnych úradov verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Slovenskej...

  viac
 • Podľa čl. 10 písm. p) nariadenia EP a Rady č. 1069/2009 je kuchynský odpad zo ZSS zaradený do 3. kategórie.

  Nakladanie s odpadom kategórie 3 na...

  viac
 • Povinnosti pre prevádzkovateľa zariadenia spoločného stravovania (ZSS) pri nakladaní s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom...

  viac
 • Pre klientov, ktorí podávajú sushi vo svojich prevádzkach máme zopár informácií:
  Na prípravu sushi sa odporúča použiť produkty rybolovu, ktoré sú na...

  viac
 • Od 21. do 24.8. nás nájdete v stánku predaja z dvora v pavilóne M2 a návštevníci získajú špeciálnu výstavnú zľavu 10percent

  viac
 • Mnohí naši zákazníci nás oslovili s otázkami ohľadom zmien, ktoré zavádza pre prevádzkovateľov reštauračných zariadení zákon č. 119/2010 Z.z....

  viac
 • Každé reštauračné zariadenia, vrátane rýchleho občerstvenia, sa dennodenne stýka s problémom vzniku odpadov. Slovenská legislatíva v prípade...

  viac
 • Po niekoľkých mesiacoch „testovacej prevádzky“ sa na základe výhradnej licencie stala vlastníkom autorských práv k Príručke správnej hygienickej praxe...

  viac