ObjednajObjednaj

Novinky

Meníme majiteľa

Po niekoľkých mesiacoch „testovacej prevádzky“ sa na základe výhradnej licencie stala vlastníkom autorských práv k Príručke správnej hygienickej praxe pre zariadenia spoločného stravovania vrátane rýchleho občerstvenia spoločnosť RunIT, s.r.o.

Po niekoľkých mesiacoch „testovacej prevádzky“ sa na základe výhradnej licencie stala vlastníkom autorských práv k Príručke správnej hygienickej praxe pre zariadenia spoločného stravovania vrátane rýchleho občerstvenia spoločnosť RunIT, s.r.o., ktorej majitelia prevádzkujú všetky činnosti spojené s predajom Príručky správnej hygienickej praxe a podporou už od leta 2013. Z obchodného hľadiska ani z pohľadu doterajšej podpory naši zákazníci túto zmenu nepocítia, snáď len s výnimkou zmeny fakturačných údajov. Určite vás ale príjemne prekvapia novinky, ktoré so zmenou majiteľa chystáme. Dlhoročné skúsenosti spoločnosti RunIT, s.r.o. ako experta na poli elektronických a webových riešení umožnia ďalší technologický rozvoj a zavedenie nových postupov spracovania záznamov v priebehu roku 2014. Odbornú stránku budú aj naďalej garantovať experti v oblasti riadenia hygieny a externí konzultanti spoločnosti.

Prvou významnou zmenou je spustenie nášho portálu www.haccpmanual.sk, ktorý okrem možnosti pohodlného online nákupu Príručky umožní aj nadštandardné služby, najmä možnosť online vypĺňania záznamov z prevádzky. Bližšie informácie nájdete priamo na nových webových stránkach. Chystáme samozrejme aj ďalšie novinky, napríklad eshop s doplnkovým tovarom potrebným pre vašu prevádzku, alebo pokročilé systémy pre HACCP, ktoré všetky dôležité údaje zaznamenajú automaticky priamo vo Vašej kuchyni. O všetkých zmenách vás samozrejme budeme pravidelne informovať. Odporúčame aj registráciu v našom newsletteri, vďaka ktorej budete o  všetkom informovaní ako prví.

Doterajšie kontakty – webová stránka www.prirucky.eu, mailová adresa potravinform@runit.sk, a telefónne číslo 0905 592 762 ostávajú aj naďalej dostupné.

Nové fakturačné údaje:

RunIT, s.r.o.

Jadrová 11, 821 02 Bratislava

IČO: 43 949 151, DIČ: 202 2545 371

 

Tešíme sa na spoluprácu.

 

Mgr. Miloš Homola a Ing. Marek Žáčik, RunIT, s.r.o.

 • Zákon č. 302/2019 Z. z. o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 74/2020 Z. z. a zákona...

  viac
 • Je schvalený nový zákon č. 79/2015 o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  Stravovacie zariadenia musia plniť povinnosti pôvodcu odpadu,...

  viac
 • V termíne od 5. 12. do 15. 12. 2014 sa konali vianočné trhy v územnej pôsobnosti 26 regionálnych úradov verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Slovenskej...

  viac
 • Podľa čl. 10 písm. p) nariadenia EP a Rady č. 1069/2009 je kuchynský odpad zo ZSS zaradený do 3. kategórie.

  Nakladanie s odpadom kategórie 3 na...

  viac
 • Povinnosti pre prevádzkovateľa zariadenia spoločného stravovania (ZSS) pri nakladaní s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom...

  viac
 • Pre klientov, ktorí podávajú sushi vo svojich prevádzkach máme zopár informácií:
  Na prípravu sushi sa odporúča použiť produkty rybolovu, ktoré sú na...

  viac
 • Od 21. do 24.8. nás nájdete v stánku predaja z dvora v pavilóne M2 a návštevníci získajú špeciálnu výstavnú zľavu 10percent

  viac
 • Mnohí naši zákazníci nás oslovili s otázkami ohľadom zmien, ktoré zavádza pre prevádzkovateľov reštauračných zariadení zákon č. 119/2010 Z.z....

  viac
 • Každé reštauračné zariadenia, vrátane rýchleho občerstvenia, sa dennodenne stýka s problémom vzniku odpadov. Slovenská legislatíva v prípade...

  viac
 • Po niekoľkých mesiacoch „testovacej prevádzky“ sa na základe výhradnej licencie stala vlastníkom autorských práv k Príručke správnej hygienickej praxe...

  viac