ObjednajObjednaj

Novinky

Hygienické kontroly zariadení stánkového predaja potravín počas vianočných trhov

V termíne od 5. 12. do 15. 12. 2014 sa konali vianočné trhy v územnej pôsobnosti 26 regionálnych úradov verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Slovenskej republike. Spolu bolo vykonaných 517 kontrol.

Z celkovo skontrolovaných zariadení stánkového a ambulantného predaja potravín sa zistili nedostatky v 29 zariadeniach (čo predstavuje 7,7 %).
Počas výkonu kontrol bolo spolu odobraných a laboratórne - na mikrobiológiu
vyšetrených 46 vzoriek potravín, polotovarov a hotových pokrmov. Z uvedeného počtu 3 vzorky pokrmov (plnené lokše s hydinovou pečeňou, plnené lokše kačacie a plnené lokše s kozím syrom) nevyhoveli mikrobiologickým požiadavkám hygieny procesu výroby Potravinového kódexu SR pre nadlimitné počty koliformných baktérií.

zdroj:www.uvzsr.sk