ObjednajObjednaj

Novinky

Ako na odpady

Každé reštauračné zariadenia, vrátane rýchleho občerstvenia, sa dennodenne stýka s problémom vzniku odpadov. Slovenská legislatíva v prípade reštauračného priemyslu osobitne upravuje požiadavky na nakladanie s odpadmi. Nasledujúci text sa pokúsi priblížiť základné požiadavky a povinnosti, ktoré prevádzkovateľom z existujúceho právneho poriadku vyplývajú